รักที่ไม่มีทุกข์

posted on 16 Aug 2009 13:23 by taliew04 in knowlege
 

 

 

 

 

 

รักที่ไม่มีทุกข์ 

ผู้หญิงเหมือนหมา "ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ "
ยิ่งนานวัน กระดูกเก่าหรือความรีกยิ่งมีค่า
ผู้ชาย เหมือนแมวแต่ไมใด้หมายถึงเชื่องหมายถึง
แมวทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ปลาทู หรือความรัก แต่พอกินอิ่มแล้ว ก้างก็ไม่อยากมอง 
แล้วแมวกับหมาจะอยู่กันได้ลงตัวได้อย่างไร..นั่นคือปัณหาที่จะตามมาทีหลัง

ยิ่งความรักของหนุ่มสาวสมัยนี้ ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยยั่งยืน เพราะเป็นการรักเพื่อตนเอง
รักเพื่อเติมเต็มความพร่องของตน รักเพื่อหน้าตาในสังคม รักเพราะต้องรัก

มักมีค่านิยมว่า ชีวิตจะครบถ้วนสมบรูณ์ ต่อเมื่อได้แต่งงาน แต่กลับไม่มองว่า
"
เป้าหมายที่แท้จริงของการเกิด"ซักเท่าไหร่ นี่คงเป็นส่วนหนึ่ง นี้คงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการต้องกลับมาวนเวียนเกิดไม่จบสิ้น

แล้วก็รู้ สึก เหนื่อย
แทนที่จจะเป็น รักเพื่อคาดหวัง
 

รักเพื่องสิ่งตอบแทน
รักเพื่อการเป็นเจ้าของ
ทำไม ไม่ลองเปลี่ยนเป็น รักแบบ พรหมวิหาร 4 ไม่ว่าจะเป็น ความรักระหว่างพ่อแม่ลูง คู่รัก หรือเจ้านายกับลูกน้อง
ถ้าประกอบไปด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะเป็นความรักที่สะอาดใส ทั้งผู้รัก และ ผู้ถูกรัก ก็ไม่เป็นทุกข์
โลกก็จะสวยงามขึ้นอีกเยอะ
.....................................................
ศัตรูของคนเราที่แท้จริงแล้ว คือ โลภ โกรธ หลง
ต้องแก้ด้วยมี ศีล สมาธิ ปัญญา

 

Comment

Comment:

Tweet