ชีวิตกับนาฬิกา

posted on 16 Aug 2009 13:27 by taliew04 in knowlege

 

 

 ชีวิตกับนาฬิกา

 เพราะชีวิตต้องเดินไปพร้อมกับเวลา               ชีวิตจึงเป็นเหมือนเข็มนาฬิกา
แต่เวลาของชีวิตต้องก้าวเดินพร้อม "สติ"      เพื่อมิให้ก้าวผิดพลาด และไม่สามารถกลับไป....
แก้ไขอดีตได้ แต่ให้อดีตที่พลาดไปสอนปัจจุบันไม่พลาดได้      สอนให้เรามี "สติ" ระมัดระวังทั้งคำพูด ความคิด....
และการกระทำ ให้อยู่ในความไม่ประมาท


            

 เพราะเวลาของชีวิตที่เดินไป 1 นาที              ก็เท่ากับว่าชีวิตเราใกล้ความตายเข้ามา 1 นาที
และความตายก็รอเราอยู่เบื้องหน้าเช่นกัน     เวลาของชีวิตทุกก้าวเดิน จึงควรสร้างคุณค่าและ ประโยชน์
ให้ตนเองและ ส่วนรวม แม้เราต้องจากโลกนี้ไปแน่นอน          ไม่วันใดก็วันหนึ่ง แต่ก่อนที่เราจะลาจากไป......
เราควรทิ้ง "เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม" ไว้เป็นแบบอย่าง         แก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป 

 

 

Comment

Comment:

Tweet