คำสอนของหลวงปู่

posted on 16 Aug 2009 13:27 by taliew04 in knowlege

 

คำสอนของหลวงปู่ 

 

คำว่าเย็นสบายหายเดือดร้อน
หมายจิตถอนจากผิดที่ติดแก้
ส่วนสังขารขันธ์ปราศจากสุขเป็นทุกข์แท้
เพราะต้องแก่ไข้ตายไม่วายวัน

จิตรู้ธรรมที่ล้ำเลิศจิตก็ถอน
จากผิดเครื่องเศร้าหมองของแสลง
ผิดเป็นโทษของใจอย่างร้ายแรง
เห็นธรรมแจ้งธรรมผิดหมดพิษใจ

จิตเห็นธรรมดีเลิศที่พ้น
พบปะธรรมปลดเปลื้องเครื่องกระสัน
มีสติอยู่กับตัวบ่พัวพัน
เรื่องรักขันธ์หายสิ้นหมดยินดี

สิ้นธุลีทั้งปวงหมดห่วงใย
ถึงจะคิดก็ไม่ห้ามตามนิสัย
เมื่อไม่ห้ามกลับไม่ฟุ้งยุ่งไป
พึงรู้ได้ว่าบาปมีขึ้นเพราะขืนจริง

ตอบว่าบาปเกิดได้เพราะไม่รู้
ถ้าปิดประตูเขลาได้สบายยิ่ง
ชั่วทั้งปวงเงียบหายไม่ไหวติง
ขันธ์ทุกสิ่งย่อมทุกข์ไม่สุขเลย...ฯ

~~บทประพันธ์...หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ~~
ขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

 

Comment

Comment:

Tweet